OpPensioen

 

Patrick

 

Dank u wel ..., en tot ziens!

 

Winstdeelnames Tak 21 voor 2020.

Patronale Life heeft vandaag haar winstdeelnamecijfers voor boekjaar 2020 bekend gemaakt voor haar Tak 21-spaarverzekeringen.

Brussel, dinsdag 23 februari 2021

Patronale Life heeft vandaag haar winstdeelnamecijfers voor boekjaar 2020 bekend gemaakt voor haar Tak 21-spaarverzekeringen.

Secure 21
= levenslang gegarandeerde vaste intrestvoet + jaarlijks variabele intrestvoet + eventuele winstdeelname

Het totale netto rendement na toevoeging van de winstdeelname over boekjaar 2020 bedraagt minimaal 1,45%.

Voor het boekjaar 2020 wordt dus een winstdeelname toegekend aan reserves met een totale intrestvoet lager dan 1,45%, zodanig dat het totale netto rendement minimum steeds 1,45% bedraagt.

Fructisafe
= variabele intrestvoet gegarandeerd voor een periode van 8 jaar + eventuele winstdeelname

Het totale netto rendement na toevoeging van de winstdeelname over boekjaar 2020 bedraagt minimaal 1,30%.

Voor het boekjaar 2020 wordt dus een winstdeelname toegekend aan reserves met een intrestvoet lager dan 1,30%, zodanig dat het totale netto rendement minimum 1,30% bedraagt.

Fructisafe-premies waarvan de 8-jarige garantieperiode vervallen is, genieten van een totale netto rendement van 0,50% voor 2020.

 

*Alle vermelde percentages zijn op jaarbasis.
*Deze winstdeelnamecijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het winstdeelnameplan door de algemene aandeelhoudersvergadering van Patronale Life NV en de Nationale Bank van België.

Medische kosten die minder dan 30 dagen vóór een hospitalisatie (de prehospitalisatieperiode) zijn gemaakt en die verband houden met die hospitalisatie, worden doorgaans gedekt binnen uw DKV hospitalisatieverzekering*.

 

Veel geplande, niet-dringende hospitalisaties zijn omwille van de coronacrisis uitgesteld.

Hierdoor vallen deze reeds gemaakte kosten in theorie buiten de prehospitalisatieperiode van 30 dagen.

Aangezien dit om een uitzonderlijke situatie gaat, zal DKV deze prehospitalisatiekosten (medische kosten die voorafgaan aan de hospitalisatie zelf, bv. onderzoeken, …) toch vergoeden.

Voor we deze kosten kunnen verwerken en u dus terugbetalen, dient u ons eerst op de hoogte te brengen van het feit dat u een hospitalisatie gepland had die werd uitgesteld.

Van zodra we over deze informatie beschikken, kunnen we uw reeds gemaakte kosten vergoeden.

Hoe kunt u deze aangifte doen?

 Vul hiervoor het ‘Aanvraagformulier tot vergoeding van prehospitalisatiekosten bij uitgestelde hospitalisaties omwille van coronacrisis’ in;

 Een week (termijn die wij nodig hebben om uw aanvraag in ons systeem te kunnen verwerken) nadat u dit formulier aan DKV bezorgd hebt, kunt u de prehospitalisatiekosten indienen (hoe u dit best doet, staat uitgelegd op het formulier).

Hoe verloopt contact opsporing?

Vanaf maandag nemen 1.200 medewerkers contact op met wie positief heeft getest op Covid19, om na te gaan wie ze mogelijks hebben besmet. Hoe loopt zo'n contact tracing?

  • Het begint met de vaststelling dat je symptomen hebt zoals koorts, hoesten en kortademigheid. Dat wijst erop dat je drager kan zijn van het coronavirus. Blijf in dat geval meteen thuis. Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven en je telefoonnummer vragen.
  • Probeer zelf al een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega's, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.). Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. 
  • Je huisarts verwittigt de bevoegde instanties, zodat de contactopvolging snel kan opstarten. 
  • Een medewerker van de overheid, een contact tracer, belt je vervolgens op. Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde. Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enzovoort. 
  • Alleen de bevoegde dienst krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, school, politie, andere overheidsdiensten. De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. 
  • Je blijft anoniem. De persoon die je contactpersonen opbelt is overigens verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid. De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan, of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten
  • De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19, briefpost, e-mail en SMS via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact me je opgenomen.

Moest je klant vanwege de lockdown zijn of haar verhuizing naar een latere datum uitstellen?
 

Voor de formules Flex, Cosymax & Maximo is dat geen enkel probleem, beide adressen zijn immers 90 dagen gedekt.

Voor de Start & Cosymo-formules verlengen we tijdelijk, tot september 2020, de dekking voor beide adressen voor 90 dagen in plaats van de gebruikelijke 30 dagen.