0,80 % (8 jaar)

Gewaarborgde Intrestvoet

Exclusief kosten en taksen

De rendementen uit het verleden bieden nooit geen waarborg voor de toekomst.

Spaarverzekering

Deze Tak 21-spaarverzekering zijn levensverzekeringen gekoppeld aan een gewaarborgd rendement, bestaande uit een intrestvoet die gegarandeerd is voor 8 jaar of langer.
Het rendement kan nog verhoogd worden door de eventuele toekenning van een winstdeelname, afhankelijk van de resultaten van de maatschappij.

Deze informatie is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Ons kantoor heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. Deze informatie is dan ook geen beleggingsadvies. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat wij getoetst hebben of ze voor u passend of geschikt zijn.

Loading data...
Volgnr
Kenmerken
Omschrijving
A|01|a Maatschappij | Productnaam Patronale Life | Fructisafe
A|01|b Staat van herkomst Belgische verzekeringsmaatschappij
A|01|b Staat van herkomst Belgische verzekeringsmaatschappij
A|01|c Toepasselijk recht Onderworpen aan Belgisch recht
A|02|a Productgroep Levensverzekering, Tak 21
A|02|b Fiscale regeling Regeling op inwoner van België van toepassing
A|03 Doelstelling & Doelgroep Zie [E.I.D.] Essentiëlle-informatiedocument
A|04 Duurtijd | Contract Onbepaalde duur of met een vaste minimum duurtijd van 8 jaar en 1 maand.
A|05 Duurtijd | Aanbevolen Minimum duurtijd van 8 jaar en 1 maand.
A|06 Risico-indicator (1->7) 2
A|07 Waarborg garantiefonds Ja, zelfs tot 2 x 100.000,00 €.
A|08 Voornaamste risico's <--- Lees meer of zie [E.I.D.] Essentiëlle-informatiedocument
A|10 Optie | Gratis Gezamelijke onderschrijving mogelijk met twee verzekeringsnemers.
A|11 Optie | Betalend Overlijdensdekking van 130%, u betaalt hiervoor een premie i.f.v. leeftijd.
B|01 Eerste storting | Minimum 2.500,00 €
B|02 Volgende stortingen | Minimum 2.500,00 €
B|10 Jaarlijkse | Vaste intrestvoet Gedurende 8 jaar.
B|12 Jaarlijkse | Winstdeelname Eventuele winstdeelname, is niet gegarandeerd en kan jaarlijks variëren.
C|01 Eenmalige taks | Verzekeringstaks Ja, 2,00% van de storting als Natuurlijke persoon | 4.40% als Rechtspersoon.
C|20 Eenmalige kost | Instap Neen, geen.
C|21 Eenmalige kost | Administratie Ja, 50,00 € per storting.
D|00 Lopende kost | Beheerskosten Neen, geen.
E|01 Afkoop Min. 1.000,00 €, met behoud minimumreserve 1.500,00 €.
F|20 Eenmalige kost | Uitstap 5% dalend over 5 jaar met een min. van 75 € in de eerste 8 jaar.
F|21 Eenmalige kost | Uitstap | Vrijstelling Tot 8% per jaar is vrij van uitstapkosten vanaf dag één. Max.50.000,00€
F|35 Conjuncturele schadevergoeding Ja, zie kenmerken "Conjuncturele schadevergoeding".
F|41 Eenmalige R.V. | Gewoon Ja, maar vrijgesteld na 8 jaar (art. 21 W.I.B. - huidige fiscaliteit).
F|41 Eenmalige R.V. | Gewoon Ja, maar vrijgesteld indien 130% overlijdensdekking.
Z|02 Klachtendienst <--- Lees meer of zie [E.I.D.] Essentiëlle-informatiedocument

Algemene informatie
Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de onderstaande documenten die u hieronder kunt raadplegen.
Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ ondertekening van dit product.

Hier kosteloos verkrijgbaar

Loading data...
Taal
Uitgifte
Documenten
nl-BE 01/01/2020 E.I.D.
nl-BE 01/03/2019 Brochure
nl-BE 01/01/2018 Alg.Vw.
nl-BE 04/04/2014 Segmentatiebeleid
nl-BE 01/04/2011 Reglement