Uitgever: De Tijd
Bron: De Tijd
Publicatie: 2019-03-13
Voor meer kunt U het nalezen op de volgend webartikel: https://www.tijd.be/markten-live/homepage/nieuw-fiscaal-voordeel-voor-dividenden-creeert-rompslomp/10106939.html
Doelgroep publicatie: Partikulieren

Nieuw fiscaal voordeel voor dividenden creëert rompslomp

Beleggers die binnenkort roerende voorheffing op dividenden willen terugvorderen via de belastingaangifte zullen vaak geen bankattest krijgen en zelf de nodige informatie moeten verzamelen. Dat vernam De Tijd.

Om het spaargeld van de Belgen te activeren voerde de federale regering in het kader van het Zomerakkoord een fiscaal voordeel in voor dividenden. Beleggers die in 2018 roerende voorheffing hebben betaald, kunnen in 2019 die belasting terugvorderen op dividenden tot 640 euro. Het maximaal nettovoordeel voor de belastingplichtige bedraagt 30 procent van 640 euro of 192 euro.

Belastingplichtigen moeten bewijzen dat ze in 2018 roerende voorheffing op dividenden hebben betaald om een beroep te doen op het fiscaal voordeel. De fiscus moet nog via een koninklijk besluit preciseren hoe dat moet gebeuren.

Intussen is al duidelijk dat het nieuw fiscaal voordeel voor veel belastingplichtigen extra rompslomp veroorzaakt. De meeste banken zijn immers niet van plan om zoals voor pensioensparen aan hun klanten een overzicht te geven van de in 2018 betaalde roerende voorheffing op dividenden. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Geen bankattest

'Aan de hand van de eerder ontvangen uittreksels moeten de klanten zelf het nodige doen voor de terugvordering', zegt BNP Paribas Fortis. 'We bereiden wel een informatienota voor om de klanten te helpen.' KBC is niet van plan een bankattest ter beschikking te stellen, maar zal de klanten informeren hoe ze de nodige informatie kunnen terugvinden. Ook ING en Argenta zeggen dat hun klanten zelf het nodige moeten doen.

 

Belfius zal wel een overzicht overmaken aan zijn klanten. Degroof Petercam plant een overzicht voor de klanten die dat willen. De online banken Binck en Keytrade wachten op meer informatie van de fiscus en zullen daarna pas een beslissing nemen.

Febelfin, de koepel van de banken, beklemtoont dat er geen onwil bestaat bij de banken. 'De banken kunnen vaak niet de nodige informatie volledig samenstellen. Zij zien niet alle dividenden passeren. De vergelijking met het pensioensparen is volgens ons niet accuraat. Daarvoor kan je enkel bij één instelling sparen voor een beperkt bedrag. De logica is compleet anders. Ten slotte kunnen we niet anticiperen op een koninklijk besluit dat nog niet is gepubliceerd.'

In 2019 nog meer

Voor de in 2019 betaalde roerende voorheffing, die in 2020 terugvorderbaar is, is het fiscaal voordeel nog groter. De vrijgestelde dividenden stijgen dan van 640 naar 800 euro en het maximaal nettovoordeel van 192 naar 240 euro. De regering wil met de nieuwe stimulus voor beleggingen in aandelen de bedrijfsinvesteringen en werkgelegenheid stimuleren.

Het nieuwe fiscaal voordeel leidt voorlopig niet tot extra aankopen van aandelen, integendeel. Particuliere beleggers verkochten in de eerste negen maanden van 2018 netto voor 516 miljoen euro beursgenoteerde aandelen. Ze verkochten ook voor 2,5 miljard euro niet-genoteerde aandelen, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De lagere interesse voor beursgenoteerde aandelen is wellicht vooral te wijten aan de turbulentie op de aandelenmarkten.