Uitgever: Axa
Productgroep: Autoverzekering
Publicatie: 2019-03-28
Doelgroep publicatie: Partikulieren

Vanaf 02 april 2019 is de duurtijd van de groene kaart die klanten (particulieren, zelfstandigen en rechtspersonen) met een autoverzekering ontvangen, 1 jaar en dit ongeacht de premiesplitsing. Ontdek wat die verandering inhoudt.

Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving (koninklijk besluit van 16.04.2018 en koninklijk besluit van 22.12.2017), verliest de groene kaart haar waarde als betalingsbewijs van de BA-verzekering. Ze verliest ook haar waarde als verzekeringsbewijs, als de verzekeraar kan bewijzen dat het contract werd geschorst of opgezegd.

Gezien die wijzigingen zullen wij vanaf 2 april 2019 een jaarlijkse groene kaart voorstellen aan alle nieuwe zaken en veranderingen voertuig. Deze kaart wordt verstuurd onmiddellijk na betaling van de eerste verzekeringspremie.

 • Ook voor bestaande klanten met een hoofdvervaldag vanaf 1 mei 2019, zullen er jaarlijkse groene kaarten worden uitgegeven.
 • Voor bestaande klanten met een hoofdvervaldag vóór mei 2019, werden de kwijtingen reeds uitgegeven en zal de wijziging pas toegepast worden vanaf de volgende hoofdvervaldag in 2020.

Deze maatregel zal van toepassing zijn op alle klanten (particulieren, zelfstandigen en rechtspersonen) verzekerd voor een individueel voertuig of een vlootvoertuig.

Wees gerust, dit zal weinig gevolgen hebben op het schadebeheer, aangezien de wet slechts ’akte neemt‘ van een praktijk die al in werking is.

Concreet:

Neem bijvoorbeeld een nieuwe klant die ervoor kiest om zijn premie maandelijks te betalen.
Als hij zijn verzekeringscontract afsluit vanaf 2 april, dan zal hij zodra de eerste premie betaald is, slechts één groene kaart ontvangen voor het hele jaar.

Wat gebeurt er als de klant zijn premie(s) niet meer betaalt?

Het proces voor de klanten die niet betalen blijft ongewijzigd:

 • In de eerste plaats zullen we hem aanmaningsbrieven sturen om hem uit te nodigen zijn onbetaalde premie(s) te vereffenen.
 • Vervolgens zullen we zijn waarborgen schorsen wanneer hij na deze aanmaningen niet betaalt.   
 • En ten slotte, als de situatie voortduurt, zullen we zijn contract uiteindelijk opzeggen.

Wat verandert er bij een schadegeval in fout:

 • Als de BA-waarborg van deze klant geschorst is, zal AXA de benadeelde partij(en) schadeloos stellen en een verhaal uitoefen tegen de verzekerde om de uitgekeerde schadevergoedingen terug  te vorderen, zelfs als deze klant een niet vervallen groene kaart heeft. 
 • Als zijn contract geschorst of opgezegd is, dan is AXA er niet toe gehouden om tussen te komen voor schade die de verzekerde bij derden zou veroorzaakt hebben.Zelfs als die klant een groene kaart heeft die niet vervallen is, dan kan die niet dienen als verzekeringsbewijs omdat in realiteit het contract van deze klant geschorst of opgezegd is. En dus, met andere woorden, niet meer gedekt is.

Goed om weten: de opzegging van een contract is het gevolg van een lang proces tijdens hetwelke de klant via verscheidene aanmaningsbrieven en aangetekende brieven wordt verwittigd van de eventuele opzegging bij hardnekkige wanbetaling. Om je op de hoogte te houden van dit proces, sta je in kopie van alle brieven die wij aan je klanten versturen.

Een goede zaak voor iedereen!

Het afdrukken van 1 jaarlijkse kaart, is een goede zaak, voor de klant en voor de planeet.

En de voorlopige groene kaart?

Er verandert niets aan het proces van de aflevering van voorlopige groene kaarten.

Om te onthouden:

 • De klant zal, na betaling van de eerste premie, één definitieve groene kaart ontvangen per jaar en per contract, zelfs als hij ervoor kiest om zijn premie gespreid te betalen.
 • De groene kaart is geen betalingsbewijs meer.
 • De groene kaart is geen verzekeringsbewijs meer als het contract geschorst of opgezegd is.
 • Er verandert niets aan het proces bij de niet-betaling van een premie.
 • Het versturen van jaarlijkse groene kaarten is van toepassing:
  • Vanaf 2 april 2019: voor alle nieuwe klanten of bij verandering van voertuig.
  • Vanaf de volgende hoofdvervaldag voor zover deze na 1 mei 2019 valt: voor de al verzekerde klanten met gespreide premiebetaling.