OpPensioen

 

Patrick

 

Dank u wel ..., en tot ziens!

 

Wat als u als klant tijdelijk werkloos bent ingevolge COVID-19

 

Bent u getroffen door tijdelijke werkloosheid en heeft hij het financieel moeilijk om de verzekeringspremie te betalen, dan zijn wij uiteraard bereid om samen met u naar een oplossing te zoeken. 

Zo kan er steeds een fractionering van de premie worden toegepast om U wat financiële ademruimte te geven.

 

Is er voor U geen oplossing mogelijk, dan kan u ons contacteren met de vraag om de premiebetaling uit te stellen.

De maatschappij bekijkt geval per geval of er een uitstel mogelijk is, dit voor de premies van

  • 30/03/2020 - 30/06/2020.
  • 30/03/2020 - 30/09/2020 indien het een brand- of combipolis betreft met een hypotheekbijvoegsel) (de vermelde data zijn onder voorbehoud van de evolutie van COVID-19)

Voor een uitstel van betaling dient de tijdelijke werkloosheid te worden gestaafd door een attest van de werkgever.

 

Een schorsing van de polis is GEEN OPLOSSING. Het is immers noodzakelijk dat het risico correct verzekerd blijft, voor U als klant.

 

Ook al blijven de verplaatsingen van U beperkt in deze tijden, toch dient het voertuig verzekerd te blijven als het zich op de openbare weg bevindt.

Bij een gebeurlijk schadegeval is er immers geen dekking ten aanzien van de klant indien de polis geschorst zou zijn.

 

Ook in de andere takken houdt het risico niet op te bestaan.


De dekking voertuigschade behoudt zeker zijn nut, immers een diefstal of een hagelschade is niet ondenkbaar.

Nu we met z'n allen in 'ons kot' moeten blijven, kan er zich in huis misschien sneller een schadegeval voordoen, alwaar de brandpolis redding brengt.

 

Zo ook voor de polis familiale, gezien de overheid ons aanraadt om toch geregeld buiten te gaan sporten of te gaan wandelen.