OpPensioen

 

Patrick

 

Dank u wel ..., en tot ziens!

 

Uitgever: DKV
Productgroep: Hospitalisatieverzekering
Doel publicatie: Informatief
Bron: DKV
Publicatie: 2020-04-30
Doelgroep publicatie: Partikulieren, Verzekeringsnemer(s) in het bezit van dit product

Medische kosten die minder dan 30 dagen vóór een hospitalisatie (de prehospitalisatieperiode) zijn gemaakt en die verband houden met die hospitalisatie, worden doorgaans gedekt binnen uw DKV hospitalisatieverzekering*.

 

Veel geplande, niet-dringende hospitalisaties zijn omwille van de coronacrisis uitgesteld.

Hierdoor vallen deze reeds gemaakte kosten in theorie buiten de prehospitalisatieperiode van 30 dagen.

Aangezien dit om een uitzonderlijke situatie gaat, zal DKV deze prehospitalisatiekosten (medische kosten die voorafgaan aan de hospitalisatie zelf, bv. onderzoeken, …) toch vergoeden.

Voor we deze kosten kunnen verwerken en u dus terugbetalen, dient u ons eerst op de hoogte te brengen van het feit dat u een hospitalisatie gepland had die werd uitgesteld.

Van zodra we over deze informatie beschikken, kunnen we uw reeds gemaakte kosten vergoeden.

Hoe kunt u deze aangifte doen?

 Vul hiervoor het ‘Aanvraagformulier tot vergoeding van prehospitalisatiekosten bij uitgestelde hospitalisaties omwille van coronacrisis’ in;

 Een week (termijn die wij nodig hebben om uw aanvraag in ons systeem te kunnen verwerken) nadat u dit formulier aan DKV bezorgd hebt, kunt u de prehospitalisatiekosten indienen (hoe u dit best doet, staat uitgelegd op het formulier).