Publicatie: 2018-05-25
Versie: 1

Het concept, de lay-out en de inhoud van deze website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, de vormgeving of enige andere inhoud, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van NV Bevernage invest of haar licentiegevers.

En mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van NV Bevernage invest of haar licentiegevers.