• Sectorcode inzake de distributie van financiële producten.
  • Gedragsregel van de verzekerings- en herverzekeringssector en de sector van de bank- en beleggingsdiensten inzake geregelde bijscholing van de beroepskennis.
  • etc.