In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid.