die vermeld wordt op de website en beschikbaar wordt gesteld:
(= niet de persoonlijk aan de cliënt gerichte informatie)

 

terbeschikkingstelling en actualisering van informatie

 • terbeschikkingstelling: op onze website of bij aanvraag op papier
 • actualisatie: bij terbeschikkingstelling van de verzekeringsmaatschappij of distributeur

per verzekeringsmaatschappij of distributeur

 • actualisatie: wekelijkse controle of bij wijziging
  o.a. informatiebrochure voor de verzekeringsnemer; belangenconflictenbeleid; beleidsnota's; informatiefiches; bijstandsnummers; ...

per product of productgroep of verzekeringsovereenkomst

 • actualisatie: wekelijkse controle of bij wijziging
  o.a. algemene voorwaarden; bijzondere algemene voorwaarden; bijzondere voorwaarden; speciale voorwaarden; tarifaire voorwaarden; beheersreglementen; winstdeelnamereglementen; essentiële-informatiedocumenten; essentiële beleggersinformatie; +infofiches; productfiches; ...
  Al dan niet bijkomende toelichtingen vanuit het kantoor; ...

Mocht u iets niet terugvinden, kan u dit steeds vragen via ons kantoor.

 

aard, frequentie en tijdschema

van de rapporten die de dienstverlener aan de cliënt moet toezenden

 • enkel op afroeping , of in onderling overleg

 

kosten en bijhorende lasten

met betrekking tot een bemiddelingsdienst

 • worden vermeld in een afzonderlijke tarieflijst van het kantoor 

 

beschrijving aard en risico's

van spaar- en beleggingsverzekeringen.